Skip to content

Порівняти правовий прецедент і нормативно правовий акт

Скачать порівняти правовий прецедент і нормативно правовий акт doc

С его помощью может быть Подтвержден или объяснен какой-либо аналогичный факт или обстоятельство. Норма права та стаття нормативного акта: взаємодія. Нормативний правовий акт — це офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими суб’єктами правотворчості у визначених законом порядку і формі, який містить норми права.

У разі порушення положень нормативних актів порушники переслідуються і караються на підставі закону. Тут найдется полное раскрытие темы -Нормативно-правовий акт – основна форма права в Україні.

Работа по теме: книга по ТГП. Глава: 4. Інші джерела права (правовий прецедент, релігійно-канонічні тексти та міжнародно-правові акти)..

ВУЗ: МГУ (МГГУ). Норма права та стаття нормативного акта: взаємодія. Загальнообов'язковість правової норми та її формальний аспект забезпечуються шляхом її викладу в тексті юридичного документа. При цьому, норму права не слід ототожнювати ні з правовим її текстом, ні з його структурними елементами, оскільки правовий текст завжди є ширшим за обсягом та інформацією, аніж правова норма. По-перше, нормативний акт може вміщати різноманітну інформацію стосовно мети і завдань акта, дефініції.

По-друге, у статті акта фіксується лише частина правового правила. Суб'єкт у процесі інтерпретації змісту всіх стате. 👍 Правильный ответ на вопрос «Порівняйте поняття правова норма - стаття правової норми правовий прецедент - нормативно-правовий акт » по предмету Право. Развернутая система поиска нашего сайта обязательно приведёт вас к нужной информации. Как вариант - оцените ответы на похожие вопросы.

Нормативно-юридичний (нормативно-правовий) договір або договір з нормативним змістом - документ, що містить загальнообов'язкові юридичні норми, які встановлюються за взаємною домовленістю між правотворчими суб'єктами (результат двосторонньої або багатосторонньої угоди) з метою врегулювання певних суспільних відносин, реалізація яких гарантується та забезпечується легальним примусом.

На відміну від договорів, угод тощо, які мають індивідуально-разовий характер, положення нормативно-юридичного договору зазвичай розраховані на багаторазову їх реалізацію суб'єктами права, при цьому.

Поняття джерела (форми) права. Види джерел права: нормативно-правовий акт, правовий звичай, нормативно-правовий договір, правовий прецедент, релігійно-канонічні тексти та міжнародно-правові акти. Поняття та етапи правоутворення.

Правоутворення — це правове поняття, що охоплює різні форми та способи виникнення і буття права, його упорядкування і розвитку, зокрема: його зовнішнє відображення в письмових правових документах (нормативних договорах, судових прецедентах тощо); існування у ненормативному вигляді (правосвідомість, правові принципи, правові теорії і концепції, конкретні правовідносини.

Правовий прецедент – це судове або адміністративне рішення по конкретній юридичній справі, визнане в якості зразку вищою судовою інстанцією держави і застосовуване надалі для вирішення подібних юридичних справ. У загальних рисах прецедент можна визначити як попереднє судове рішення, процедура тощо, що вживається як норма при розгляді наступних подібних справ (New Webster’s Dictionary, ).  Особливо велика роль держави у виданні нормативно-правових актів у часи значних соціально-політичних і економічних перетворень.  Підготовка і прийняття нормативних актів, і в першу чергу законів, припускає можливість участі в цьому широкої громадськості.

Теорія держави та права Суть та характеристика джерел права. Правовий звичай та прецедент, нормативно-правовий акт, правова доктрина, міжнародний договір, релігійно-правова норма. Поняття та структура законів. Класифікація та місце. Нормативно-правовий акт — письмовий документ, виданий в установленому порядку компетентним органом держави, що містить правові норми загального характеру.

EPUB, PDF, EPUB, EPUB