Skip to content

Акт прийому-передачі нерухомого майна зразок

Скачать акт прийому-передачі нерухомого майна зразок fb2

Вкінці вказується, що відповідно до вище наведеного договору претензій немає, все вказано правильно і повністю, також у разі пошкодження майна яке було вище наведено зразок певний додаток нерухомого акту. Акт приймання передачі майна зазначається за такими ознаками: Акт номер акту. Акт прийому-передачі майна. Акт приймання-передачі для: виконання робіт, надання послуг основних засобів передачі державного чи комунального прийому-передачі.

акт оцінки, акт приймання-передачі застави майна роботи квартири.

Скачать документ Акт прийому-передачі наданих послуг до договору оренди нерухомого майна бесплатно. Шаблоны типовых документов, база документов. Акт прийому передачі заповнюється при прийманні-передачі матеріальних цінностей, матеріалів, основних засобів, і товарів між Сторонами за Договором поставки при їх прийманні-передачі.  Зразки документів.

Зразок Акту приймання-передачі Товару. Акт. Приймання-передачі товару. м. _ «__» _ року. Цей Акт приймання-передачі Товару (надалі по тексту - «Акт») складений Сторонами згідно Договору № _ від «____» _ року (надалі – «Договір») між.

акт оцінки, акт приймання-передачі застави майна роботи квартири.  Акт прийому-передачі орендованої земельної ділянки. Зразки юридичних документів надані Консультаційно-правовим порталом «Юрисконсульт». Статьи» Акты» Сборник актов. Акт прийняття-передачі матеріальних цінностей..

_ ЄДРПОУ _. Затверджую: Керівник апарату. (посада; П.і.б. прізвище, ім'я та по батькові  Сума. ІТОГО: Передав: (підпис). (прізвище, ім'я та по батькові). Прийняв на відповідальне збереження: _ (підпис). (прізвище, ім'я та по батькові). НЕ ЗАПЕРЕЧУЮ. Зразок акту приймання-передачі (повернення приміщень), які знаходяться за адресою, відповідно до договору оренди.  2.

Разом з Приміщеннями, за цим Актом Орендар повертає Орендодавцю також наступне Обладнання та інше майно Орендодавця: Лічильники електроенергії та води, ключі від вхідних дверей. Номери лічильників та їх показники: Електроенергії - № _, показники - _.

Води - _, показники - _. Зауваження до технічного стану обладнання та іншого майна Орендодавця. Майно передане повністю відповідно до умов згаданого вище Договору, зауважень до якості і кількості майна немає (За наявності нестачі чи пошкоджень (псування) майна це вказується в додатку до Акта).

Момент передачі майна зафіксований вірно: ___ год. ___ хв. " __ р. Майно передав  Частина 2. одержання майна замовником. Ми, що нижче підписалися, представник Замовника, _, що діє на підставі _, з однієї сторони, і Виконавець, фізична особа-підприємець.

АКТ прийому – передачі права власності на нерухоме майно. м. Львів “___” _ р.  Покупець прийняв наступне майно: Назва майна Кількість Нежитлова будівля ремонтної 1 шт. майстерні.

Вартість майна, що продається складає 51 (п’ятдесят одну тисячу триста дев’яносто) гривень 03 коп. Загальна площа будівлі становить 4 ,3 кв.м. Будівля розташована на земельній ділянці площею 2, га. Майно знаходиться за адресою  Подібні публікації. Зразок договору про припинення права на утримання. Зразок договору про поділ майна подружжя. Шлюбний договір нерухоме майно. Акт приймання-передачі для: виконання робіт, надання послуг основних засобів передачі державного чи комунального майна.

doc, djvu, txt, txt